Potrzebujesz opinii prawnej?
Musisz sporządzić dokument?
Napisz do nas korzystając z formularza zamówienia porady prawnej!

Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem prawnik Kancelarii w celu doprecyzowania zapytania lub otrzymają Państwo wycenę zlecenia.

Klienci o Nas

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić pisemne rekomendacje od naszych Klientów. Zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, jest dla nas nieocenione. Nasza, często wieloletnia, współpraca z Klientami i świadczenie na ich rzecz usług prawnych procentują stale powiększającym się gronem naszych Klientów.

Radca Prawny Janusz BańskiRadca Prawny Janusz Bański

Telefon: + 48 693 384 704
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urodzony w dniu 21 listopada 1980 r. w Zawierciu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. W latach 2004-2008 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców prawnych w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wymiarze sprawiedliwości. W latach 2004-2005 pracował w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko podinspektora w Starostwie Powiatowych w Zawierciu w Wydziale Gospodarczym w referacie ds. Zamówień Publicznych. W latach 2006-2011 pełnił funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, Sądzie Okręgowym w Częstochowie oraz Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Od 2011 r. zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Mariusz Siwoń Kancelaria Prawna.
<< wróć